Passgage logosu tamamen beyaz yazı ve beyaz simgeden oluşuyor

Kategori Gündem

Çalışanların yarısının istifa sebebi takdir edilmemek.

Yapılan bir araştırmaya göre çalışanların yarısının istifa sebebi pozisyonlarında takdir edilmediklerini düşünmek.

Monster tarafından Kasım ayında gerçekleştirilen iki haftalık ihbar süresine ilişkin bir ankete göre, çalışanların yarısı önceki pozisyonlarında takdir edilmediklerini düşündükleri için iki haftalık ihbar sürelerini doldurmaya karar vermişler. Araştırmaya göre istifaya sebep olan diğer nedenler ise sırasıyla maaş düşüklüğü (%49),…

Her 4 çalışandan biri yöneticilerinin önyargısının performans değerlendirmelerini olumsuz etkilediğini düşünüyor!

Çeşitli iş pozisyonlarında 1.000'den fazla tam zamanlı çalışanın katıldığı ankette, yönetim kademesinde olmayan çalışanların %43'ü, kurumlarının terfi kararlarında şeffaflıktan yoksun olduğunu belirtiyor.

İşyeri eşitliği analiz platformu Syndio’nun 30 Kasım tarihli raporuna göre, tam zamanlı çalışanların %25’i performans değerlendirmelerinin yöneticilerinin kişisel ön yargılarından olumsuz etkilendiğini bildirdi. Anket sonuçlarına göre Asyalı çalışanlar, beyaz çalışanlara kıyasla performans değerlendirmelerinin yönetici önyargılarından etkilenme olasılığının %54 daha yüksek olduğunu…