Passgage logosu tamamen beyaz yazı ve beyaz simgeden oluşuyor

KVKK Koşulları

İşbu Aydınlatma Metni tüm fikri hakları Rendroy Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Rendroy”) ait yeni nesil insan kaynakları yönetim sistemi olan Passgage uygulaması vasıtasıyla işlenen kişisel verileri konu edinmektedir. Passgage kullanıcıları kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesine hakkındaki bu Metni inceleyebilirler.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Passgage’in geliştiricisi ve fikri hak sahibi Rendroy, Passgage ‘i işveren firmalara teknoloji hizmeti olarak sunmaktadır. Passgage üzerinden işlenen kişisel veriler, Rendroy ‘un hizmet alan firmaya sunduğu taahhütler doğrultusunda yalnızca firmanın belirlediği amaçlarla işlenmektedir. Eğer Passgage kullanıcısı iseniz işvereniniz tarafından sizin adınıza uygulamada kullanıcı tanımlaması yapılmıştır. Detaylı bilgi için lütfen işvereninizle iletişime geçiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

Platformdaki kişisel verilerinizin işlenmesinde dayanılan kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebeplerini gösterir tablo şu şekildedir:

 • Hukuken, “KVKK m. 5(2) ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” kapsamında işlenen veriler;
 • Çalışan mesai takibinin yapılması, vardiya ve giriş || çıkış hareketleri verilerinin puantaj hesaplamalarına dahil edilmesi ve bordroların hazırlanmasında kullanılmasının gerekli olması,
 • Çalışma sürelerinin ve hak edişlerin hesaplanması için gerekli olma,
 • Maaş ve yan hak ödemeleri için gerekli olma,
 • Mesai sürelerinin belirlenmesi,
 • İzin taleplerinin alınması, izin verilerinin puantaj hesaplamalarına dahil edilmesi ve bordroların hazırlanmasında kullanılmasının gerekli olması
 • Hukuken “KVKK m. 5(2) f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” kapsamında işlenen veriler;
 • Kullanıcı profil verilerinin güncelliğinin sağlanması, parola güvenliğinin sağlanması,
 • Kullanıcının tanımlanması ve doğrulanması için gerekli olma,
 • Passgage uygulamasına ilgili kullanıcı tarafından güvenli bir şekilde erişilebilmesi,
 • Uygulamayla ilgili öneri, talep ve şikayetlerin toplanması.
 • Yerleşke güvenliğinin sağlanması için gerekli olma
 • Hukuken “KVKK m. 5(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.” kapsamında işlenen veriler;
 • PG sosyal alanından diğer çalışanlarla etkileşimde bulunulması
 • Hukuken “KVKK m. 6(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” kapsamında işlenen veriler;
 • Uygulama vasıtasıyla gerçekleşen izin talep ve onayının hastalık izni olması

3. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, sağlayıcı firmaya sunduğumuz taahhütler doğrultusunda sunucu barındırma hizmetlerinin dışarıdan temin edilmesi dışında üçüncü kişi ve kurumlara aktarılmamaktadır. Passgage ‘in herhangi bir başka yazılımla entegrasyonu bulunmadığından kişisel verilerinizin Passgage üzerinden otomatik olarak bir başka elektronik ortama da aktarılmamaktadır. 

Bununla birlikte Passgage üzerinden toplanan kişisel verilerinizin işveren tarafından bordrolama işlemleri, finansal işlemler, maaş ve yan hak ödemeleri, yasal denetimler gibi amaçlarla dış destek alınan danışman firmalara, bankalara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabileceğini tahmin etmekteyiz. Passgage ‘le doğrudan bağlantısı bulunmayan bu konularda detaylı bilgi edinmek için işvereninizle iletişime geçmelisiniz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, hizmet alan firma olan işvereninizin belirlediği yetkili kullanıcılar tarafından Passgage’te kullanıcı olarak tanımlanmanız ve sonrasında size tanımlanan hesaba erişim sağlayarak Passgage ‘i kullanmanız suretiyle işlenmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Passgage kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. KVKK ‘nın 11. Maddesinde yer alan haklarınızı Passgage ‘in geliştiricisi Rendroy ‘a info@passgage.com üzerinden veya doğrudan işvereninize başvurarak kullanabilirsiniz.

Rendroy KVKK ‘nın 11. maddesinde yer alan haklarınızdan özellikle aşağıdakilerle ilgili başvurularda size destek olabilecektir:

6. Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. En güncel Aydınlatma Metnine https://passgage.com adresinden her zaman erişim sağlayabilirsiniz.