Passgage logosu tamamen beyaz yazı ve beyaz simgeden oluşuyor
ik-donusumunun-kilit-tasi-mobil-uygulama-ve-anlik-ersim
Bu İçeriği Paylaş

İK Dönüşümünün Kilit Taşı: Mobil Uygulama ve Anlık Erişim

Passgage Content Team

Passgage Content Team

İçerik Başlıkları

Günümüz iş dünyasında her ölçekteki ve sektördeki şirketler, sürekli gelişen global rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için dijital dönüşümü benimser. İnsan kaynakları dijital dönüşüm süreci, birçok kuruluşun verimliliğini artırmak, çalışan memnuniyetini iyileştirmek ve operasyonel maliyetleri düşürmek için başvurduğu önemli stratejilerden biridir. Şirketlerin hızlı karar alabilmesi, kurumsal hafızalarını güçlendirilmesi açısından kritik bir rol oynar.

İK Dijital Dönüşüm Nedir ve Neden Önemlidir?

İnsan kaynakları dönüşümü, klasik İK fonksiyonlarının dijital teknolojilerle yeniden şekillendirilip modernize edilmesi anlamına gelir. Özellikle performans yönetimi, çalışan deneyimi ve eğitim gibi alanlarda teknoloji etkin bir şekilde kullanılabilir. Dijital araçların benimsenmesi, şirketlerin genel olarak rekabetteki yerini güçlendirmesine yardımcı olur. Dijital araçlar, manuel İK süreçlerini otomatize eder, zaman tasarrufunu beraberinde getirir. 

Kariyer.net & PwC ortaklığında gerçekleştirilen 25 sektörden 170 katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki şirketlerin %55’i süreçleri hala manuel olarak yönetiyor. Bu bilgi ışığında, şirketlerin dijital dönüşüme erken girerek teknolojileri kapsamlı bir şekilde benimsemeleri, rakiplerinin önüne geçmelerine yardımcı olur.

Mobil Uygulamaların İK Süreçlerine Etkisi

Mobil uygulamalar, çalışanların işle ilgili bilgilere mobil cihazları üzerinden ulaşmalarına izin verir, esneklik ve erişilebilirliği maksimize eder. Örneğin, otomatik işe alım sistemleri, aday takibi ve değerlendirme süreçlerini hızlandırarak İK ekiplerinin diğer stratejik işlere odaklanmasına olanak tanır. İşe alım sürecinin hızlanmasına, daha geniş bir aday havuzuna ulaşılmasına destek olur.

Dijital araçlar, İK’nın değişen iş ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Anlık erişim, bilgiye zamanında ulaşılmasını sağlayarak hızla etkili kararlar almasını mümkün kılar. Örneğin, bir yönetici ekip üyelerinin performans raporlarına anında bakabilir, gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale edebilir. Çalışanlar da kendi performans geri bildirimlerine anlık olarak erişebilir, kendi gelişim yollarını daha aktif bir şekilde yönetebilir.

İK’da Dijital Dönüşüm Stratejileri Nelerdir?

İK dijital dönüşüm stratejileri, şirketlerin çalışan odaklı hale gelmelerine olanak tanıyan teknolojik gelişmelere dayanır. Dijital araçlardan yararlanmak, İK departmanlarının daha bilinçli kararlar vermelerine, işletmenin genel hedeflerine daha fazla katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

Dijital Dönüşümle çalışan verilerini her yerden takip edebilirsiniz

Veri Analitiği ve Raporlama

Veri analitiği ve raporlama, İK dijital dönüşüm sürecinin temel stratejilerinden biridir. Veriye dayalı karar verme yeteneği, İK’nın proaktif bir rol oynamasına olanak tanır. Çalışanların performansını sürekli olarak takip ederek performansı artırmaya yönelik etkili programlar geliştirmeyi mümkün hale gelir. 

Bulut Tabanlı Sistemler

Bulut tabanlı sistemler, İK süreçlerini her yerden erişilebilir ve yönetilebilir hale getirerek modern iş dünyasının gereksinimlerine cevap verir. Uzaktan çalışma düzenlerinde büyük bir kolaylık sağlar. Şirketlerin IT altyapısına yapılan yatırımları azaltır, maliyetleri düşürür, veri güvenliği ile uyum konularında yüksek standartlar sunar. Ölçeklenebilirlik özelliği ise iş hacmi değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına olanak tanır.

Mobil İK Uygulamalarının Avantajları

Mobil uygulamalar, çalışan katılımını artırmak için ideal araçlardır. Çalışanlar, mobil uygulamalar aracılığıyla şirket duyurularına ve eğitim materyallerine kolayca erişebilir. Çalışan anketleri, geri bildirimler gibi kapsamlı çalışmalar mobil uygulamalar üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Bunun sonucunda iletişimin daha güçlü olduğu, çalışanların seslerinin duyulduğu sağlıklı bir iş ortamı oluşturulabilir.

Mobil uygulamalarla oyunlaştırma, çalışanlara belirli hedefler için puanlar, rozetler ya da sıralamalar gibi oyun öğeleri sunarak geleneksel iş süreçlerini eğlenceli hale getirir. Örneğin, şirket eğitim programlarına oyunlaştırma elementleri ekleyerek çalışanların yeni beceriler öğrenmeye teşvik edebilir.

İK dijital dönüşümü özel stratejiler, araçlar ve örnek olay incelemeleri için hemen tıklayın. İK geleceğinizi Passgage ile bugünden şekillendirin!

Performans yönetimi süreçlerinde mobil uygulama tekniklerinin kullanılması, çalışanların hedeflerine ulaşma sürecini daha görünür ve ölçülebilir kılarak bu süreçteki başarıları tanımalarını sağlar. Bu yaklaşım, çalışanların işle daha derin bir bağ kurmalarına, iş yerinde daha yüksek bir memnuniyet yaşamalarına yardımcı olur. 

Mobil applerin sağladığı avantajlardan biri de İK verilerinin analiz edilmesini kolaylaştırmasıdır. İK departmanları, çalışan verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir, bu verilerden elde edilen sonuçlarla daha bilinçli kararlar alabilir. Bu, özellikle uzaktan çalışma veya esnek çalışma düzenlerinin olduğu şirketler için büyük bir avantajdır. Çalışanlar, kendi İK işlemlerini yönetebilir, izin taleplerinde bulunabilir ve kişisel bilgilerini güncelleyebilirler.

İK Dönüşümünde Karşılaşılan Zorluklar

İnsan Kaynakları dönüşümü, çalışanların mevcut iş süreçlerine olan bağlılığı ve teknolojik entegrasyon zorlukları nedeniyle kültürel dirençle karşılaşabilir. Geçiş sürecinde çalışanlara yönelik destek programlarının sağlanması kritik öneme sahiptir. İK departmanında, değişime açık ve yeni teknolojilere adapte olabilecek bir kültür oluşturmak gerekir. Sürecin sürekli izlenmesi, çalışan geri bildirimlerinin değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması da dönüşümün başarısı için kritik öneme sahiptir.

Dijital İK süreçlerinin otomatikleştirilmesi, zaman zaman insan unsurlarının gözden kaçırılmasına neden olabilir. İnsan kaynakları yönetimi, kişisel ilişkiler ve duygusal etkileşimleri içerdiğinden, otomatikleştirilmiş süreçler bireysel ihtiyaçları ve duygusal durumları göz ardı edebilir.

Dijital İK sistemlerinde teknik aksaklıklar yaşanması, karşılaşılması muhtemel zorlukların başında gelir. Sistemlerin işlememesi iş akışlarının sekteye uğramasına ve operasyonel zorluklara yol açabilir. Örneğin, veri tabanındaki arızalar veya sistem güncellemeleri esnasında meydana gelen kesintiler, geçici hizmet duraklamalarına neden olabilir. Bu sorunlar, iş sürekliliğini koruma açısından ciddi riskler taşır.

Kaynaklar

https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/insan-yonetimi-ve-organizasyon-danismanligi/yetkin-ik/insan-kaynaklari-sureclerinde-dijitallesme-endeksi/insan-kaynaklari-sureclerinde-dijitallesme-endeksi-arastirmasi-v2.pdf

https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/human-capital/articles/global-human-capital-trends-2020.html

https://productive24.com/blog/hr-hcm/potential-of-mobile-apps-in-hr/

https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/leadership-and-digital-transformation

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2938673

Popüler İçerikler
Bizi Takip Edin
Popüler İçerikler