Passgage logosu tamamen beyaz yazı ve beyaz simgeden oluşuyor
Mutlu çalışanlar, işlerinden sadece geçiştirme bir şekilde değil, daha fazla keyif alırlar ve işlerini anlamlı bir faaliyet olarak değerlendirirler.
Bu İçeriği Paylaş

İhbar Süresi Nedir? İşten Ayrılma Yolunda Bilmeniz Gerekenler

Passgage Content Team

Passgage Content Team

İçerik Başlıkları

Taraflar arasındaki iş ilişkisinin sonlanmasından önce karşı tarafa verilen zaman dilimine “ihbar süresi” denir. İşinizden ayrılmayı ya da çalışanınızı işten çıkarmayı düşünüyorsanız bu yasal süreye uymadığınız zaman tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. İş akdinin adil bir şekilde sonlandırılması ve karşı tarafı zor durumda bırakmamak için ihbar süresi uygulanan bir protokoldür. Bu sayede iş yeri sahibi yeni çalışan bulmak, personel ise yeni iş bulmak için zamana sahip olur. Şimdi ihbar süresi ne kadar ve detayları nelerdir, hep beraber bakalım.

İhbar Süresi Nedir?

İhbar süresi, iş sözleşmesinin feshedilmesinden önce sözleşmeye taraf olan personel ve iş yeri sahibinin birbirine iyi niyet gösterdiği zorunlu bir uygulamadır. Çalışanlar işten ayrılmadan önce, işverenler elemanı işten çıkarmadan önce yasal olarak belirlenen bu süreye uyarak bildirim yapmalıdır. İşten çıkarma ve istifa ihbar süresi sayesinde kötü niyetli davranışlar önlenir.

Personelin yeni iş bulup maddi zorluk yaşamaması, işverenin iş sürecinin sekteye uğramaması ve yeni personel araması için yasalarla belirlenen süre tanınır. Bu süre, işçinin aynı işyerinde çalıştığı zaman dilimi yani kıdemi üzerinden belirlenir ve minimum sınırları vardır. İşçi ihbar süresi uygulamasına bakmadan anında istifa ederse işverenin tazminat hakkı olur. Aynı şekilde ihbar süresine uymadan çıkarılan işçi de işverenden tazminat isteyebilir. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için prosedüre uymanız iyi olur.

İhbar Süresi Ne Kadar?

İşten ayrılmayı ya da birini işten çıkarmayı düşünüyorsanız “İhbar süresi kaç gün?” sorusunun cevabını merak etmeniz doğaldır. İşten çıkarma ve işten ayrılma ihbar süresi çalışanın kıdemi, sektörü, pozisyonuna göre değişebilir. İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca ihbar süreleri şu şekildedir:

İşten Ayrılma ve İşten Çıkarma İhbar Süresi
6 aydan az çalışanlar14 gün (2 hafta)
1 ay – 18 ay arası çalışanlar28 gün (4 hafta)
18 ay – 36 ay arası çalışanlar42 gün (6 hafta)
36 ay ve üzerinde çalışanlar56 gün (8 hafta)

İhbar süresi yasal olarak belirlenen en az zaman dilimidir. İşveren ve işçi aralarında anlaşarak bu süreyi uzatıp kısaltabilir. Ayrıca iş sözleşmesinde ihbar süresi ile alakalı aksine hükümler varsa uygulama değişebilir.

İhbar Süresi Nasıl Hesaplanır?

İhbar süresi hesaplama sırasında işçinin çalıştığı zaman dilimi baz alınır. Sigorta girişinin yapıldığı tarih ile istifa dilekçesi ya da işten çıkarma tebligatının ulaştığı süre arası kıdemdir. Örneğin 01.01.2023 tarihinde işe giren kişi 01.07.2023 tarihinden önce istifa etmek isterse iki hafta öncesinden haber vermelidir. Bu tarihten sonra 1.5 yılı doldurana kadar en az 4 hafta işverene süre tanıyacak şekilde istifa edebilir. İşçi kendi istifa ederse ihbar süresi uygulamasına devam edilir. Bu nedenle işveren süreye uyulmadığı ve kendisi zor durumda kaldığı için tazminat talep edebilir. İhbar tazminatı, ihbar süresi ve işçinin maaşı üzerinden hesaplanır.

İhbar Süresi Zorunlu mu?

“İhbar süresi zorunlu mu?” sorusunun yanıtı yasal olarak “Evet” olsa da uygulamada farklar olabilir. İşveren ve işçinin kendi aralarında anlaşması, iş sözleşmesinde aksine bir durum olması gibi nedenlerle uygulama sırasında fark olabilir. Fakat yasal olarak her iki tarafın da kanun ile belirlenen sözleşmeye uyma yükümlülüğü vardır. 

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtildiği gibi ihbar süresi fesih – istifa bildiriminin karşı tarafa ulaşması ile başlar. Sözlü olarak yapılan bildirimler ile ihbar süresi başlamaz. Yazılı olarak tarafların birbirine bildirim yapması ve bu bildirimin ulaşması gerekir. “İhbar süresi ne zaman başlar?” sorusuna bu şekilde kısaca yanıt verilebilir. 

İhbar Süresi Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İhbar süresi dilekçesi taraflardan hangisinin hazırladığına göre değişir. İşveren personelini işten çıkarmak istiyorsa işten çıkarma tebligatı göndermelidir. İş sözleşmesinin feshedilmesine dair tebligatta detaylı açıklamalara yer verilir. İşçi ayrılmak istiyorsa iş sözleşmesinin feshini açıklayan istifa dilekçesi hazırlar.

Deneme Süresinde İhbar Süresi Var mı?

Bir işe girdiyseniz ve deneme süresi içindeyseniz ihbar süresi şartları içinde sayılmazsınız. İşverenin ya da işçinin karşı tarafa anlık bildirim yapması tazminatı doğurmaz. Deneme süresinde ihbar süresi uygulamanız gerekmez. İşten o gün ayrılabilir ya da deneme süresindeki

işçiyi aynı gün çıkarabilirsiniz. Fakat bu konuda deneme süresinin 1 gün bile geçmesi halinde genel hükümler uygulanacağı için ihbar süresinin zorunlu olduğunu unutmamalısınız. 

Karmaşık insan kaynakları süreçleri ile vakit kaybetmek yerine Passage ile verimliliğinizi artırın. Vardiya planlamasından performans takibine her adımda profesyonellere zaman kazandıran Passage uygulamasını deneyin. 

Popüler İçerikler
Bizi Takip Edin
Popüler İçerikler