Passgage logosu tamamen beyaz yazı ve beyaz simgeden oluşuyor
Personel giriş çıkış takibi, çalışanların iş yerine giriş ve çıkış saatlerini kayıt altına almayı amaçlayan bir sistemdir.
Bu İçeriği Paylaş

CHRO Nedir? CHRO’nun Yetenekleri Nelerdir?

Passgage Content Team

Passgage Content Team

İçerik Başlıkları

İş dünyasında yeni ve keskin değişimlerin gerçekleşmesi ile beraber hızlı bir adaptasyon süreci başladı. Özellikle pandemi sonrası hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, çalışanların iş motivasyon ve bağlılığının sürdürülmesi adına gerçekleşen uygulamalar, dijitalleşme, Z kuşağının beklentileri gibi etkenler şirketleri çevik bir değişime zorluyor. Önde gelen, başarılı firmalar; süregelen karmaşık süreci en verimli şekilde yönetebilmek adına insan odaklı bir anlayışı öne çıkarıyor ve yüksek nitelikli bir CHRO (Chief Human Resources Officer) ile çalışmayı tercih ediyor. Peki, CHRO ne demek? CHRO’nun bir şirkete sağlayacağı faydalar neler?

CHRO Nedir?

CHRO- Chief Human Resources Officer, Türkçe’de “İnsan Kaynakları Direktörü” anlamına geliyor. CHRO günümüzde geleneksel insan kaynakları anlayışının ötesine geçerek şirketin her düzeydeki verimliliğini etkileyebilecek merkezi bir rol üstleniyor. Genel olarak organizasyonun insan kaynakları operasyonlarını denetlerken şirket kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak, stratejiler belirlemek ve en önemlisi de çalışanların içlerindeki en iyiyi ortaya koyabilmelerini sağlamak CHRO’nun görevleri arasında bulunuyor. Apple firmasının kurucusu Steve Jobs’un “Üretkenliği emredemezsiniz, insanların ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayacak araçları sağlamalısınız.” sözü bu bağlamda modern iş dünyasındaki yeni İK anlayışını da temsil ediyor.

CHRO’nun Temel Sorumlulukları

İnsan kaynakları direktörü; günümüz iş dünyasında çok yönlü, çeşitli, kapsayıcı ve motive edici birçok görevi eş zamanlı olarak yürütüyor. Klasik İK işlevleri olan çalışan maliyetlerini azaltma, personel yönetimi, işe alım ve ücretlendirme gibi süreçler ise artık tek başına o kadar da ön plana çıkmıyor. Modern çalışma sistemlerinde üretkenliği artırma, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını sağlama bir başka deyişle “insan odaklı anlayış” esas unsur olarak değerlendiriliyor. Tüm bunlar dikkate alındığında CHRO’nun temel sorumlulukları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • İnsan kaynakları ekibine (İK) liderlik etmek
 • Şirketin genel hedeflerine ulaşması için stratejik hamleler yapmak, ihtiyaçları belirlemek ve çalışan verimliliğini sağlayarak rekabet gücünü artırmak
 • Dijitalleşme ve teknoloji süreçlerine önderlik etmek
 • Çalışanın deneyimi, eğitimi ve gelişimi ile ilgili düzenlemeleri yürütmek
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etmek; çalışan refahını artırmak
 • Üretkenliği ve bağlılığı artırmak adına gerçek zamanlı, objektif, nesnel, çok yönlü geri bildirim gerçekleştirmek, güçlü iletişim kurmak
 • Veri odaklı stratejiler yürütmek; anlamlı ve gerçekçi veriye dayalı karar alma süreci oluşturmak
 • Kurum kültürü ile iş stratejilerini birleştirerek yüksek performans ortamı yaratmak, çalışan verimliliğini sürdürülebilir kılmak 
 • Hızlı değişim dönemlerine liderlik ederek çalışanların adapte sürecini optimize etmek
 • Yetenek stratejileri uygulayarak doğru kişileri onlardan maksimum verim alınabilecek pozisyonlara yerleştirip şirkette tutmak, çalışanların üretkenliklerini-bağlılıklarını artıracak koşulları sağlamak
 • İşgücü, yönetim ve sistem boyutundaki aksaklıkları tespit edip, sorunları çözmek. Olası bir takım problemleri, çatışmaları önceden görüp etkili önlemler almak
 • Şirket çalışanları ile üst düzey yönetim ekibine ihtiyaç halinde stratejik danışmanlık yapmak ve yönetimsel karar verme süreçlerine destek olmak

İş Dünyasında CHRO’nun Önemi

Teknoloji, dijitalleşme, evrimleşen çalışma modelleri ve yepyeni rekabet alanları sahnedeyken iş dünyası gittikçe daha da karmaşık hale geliyor. Pazarlama stratejileri ve finansal yapılanmalar her ne kadar büyük önem taşısa da günün sonunda Lawrence Bossidy’nin (General Electric ve AlliedSignal eski yöneticisi) de dediği gibi stratejilere değil insanlara güveniyorsunuz. Çalışan odaklı yaklaşım, dünyanın birçok yerinde ağırlık kazanmaya hızla devam ediyor. Tüm bu süreci verimli şekilde yönetmek içinse her şirketin nitelikli ve uzman bir CHRO’ya ihtiyacı olduğu kesin. Son yıllarda bazı büyük global şirketlerin (Google, Uber gibi)  yaşadıkları ve kamuoyunda geniş yer bulan insan kaynakları krizleri de bunun açık bir ispatı olarak görülebilir. Stratejik vizyonu olan, sorunları önceden görüp önleyici yönde eyleme geçebilen bir CHRO, ilgili markaların prestij kaybı yaşamadan bu süreci atlatmalarını sağlayabilirdi.

Chief Human Resources Officerın Kurumdaki Rolü 

“Chief Human Resources Officer ne demek?” sorusuna verilen yanıt, bir CHRO’nun kurum içindeki en temel rolünü ifade ediyor: İnsan Kaynakları Departmanı’na liderlik yapmak. Ancak modern iş dünyasında bir CHRO artık yalnızca insan kaynakları ekibinin direktörü değil adeta bir CEO’nun ortağı gibi hareket ediyor. Finansal işlerin basit hesaplamalardan öteye geçip CFO’ya büyük önem kazandırması ya da satış işlemlerinin önemli pazarlama stratejilerine dönüşmesi gibi insan kaynakları yöneticiliği de artık yardımcı oyuncu değil, başrollerden biri. .

CHRO uyguladığı stratejiler sayesinde bir organizasyonun her kademesinde karar alma sürecini etkileyebiliyor ve genel hedeflere ulaşmada büyük fayda sağlıyor. CHRO’nun yönetimsel karar alma süreçlerindeki en kilit etkilerinden biri ise kurum kültürünün sürdürülebilirliğini sağlayarak çalışanların verimliliğini, motivasyonunu ve işe bağlılığını artırmak. Standart, adil, etik ve etkili kurum değerlerinin üretilip uygulanabildiği bir ortamda iş gücünden de çok daha fazla verim alma imkanı doğuyor. Ayrıca CHRO’ların dış dünyadaki ani değişikliklere karşı çalışanlara destek çıkıp süreci kontrol altına alabilmesi, şirketlerin hızlı adaptasyon yetenekleri geliştirmesinde büyük önem taşıyor.

CHRO’nun Yetkinlikleri ve Becerileri

İnsan kaynakları faaliyetlerine liderlik yapmak, dijitalleşmenin ve modern iş dünyasının getirmiş olduğu yeni sorumluluklarla etki alanını genişletiyor. Neticede bir CHRO’nun faaliyetlerini verimli şekilde yürütebilmesi ve kendinden beklenenleri yerine getirebilmesi için öncelikle insan ilişkilerinde incelikli bir uzmanlığa sahip olması gerekiyor. Bunun haricinde net, berrak bir vizyon, strateji kurmada başarı gibi nitelikler de önemli beceriler arasında yer alıyor. İşinde uzmanlaşmış güçlü bir CHRO’nun sahip olduğu başlıca başlıca yetkinlik ve beceriler şunlardır:

 • Güçlü iletişim becerisi, insan odaklı davranış
 • Liderlik
 • Teknolojiye ilgi duymak, araştırmayı ve öğrenmeyi sevmek
 • Hızlı adaptasyon yeteneği
 • Strateji geliştirme ve öngörü yeteneği
 • Kriz yönetimi, sorun çözücülük ve önleyici eylem yeteneği
 • Yaratıcılık
 • Etik ve ahlaki değerleri gözetmek

Lider ruhlu, rekabette fark yaratan şirketlerin arkasında işinde uzman bir CHRO ve insan kaynakları ekibi yer alıyor. Siz de yeni çağ şirket modellerine hızla ayak uydurmak için şirketinizin insan kaynakları verimliliğini Passgage ile optimize edebilir; tek platform üzerinden performans takibi, çalışan bağlılığını ölçme ve zaman yönetimi gibi işlemleri rahatlıkla yürütebilirsiniz.

Popüler İçerikler
Bizi Takip Edin
Popüler İçerikler