Yönetici, çalışan iletişimi
Bu İçeriği Paylaş

Yöneticiler çalışanlarıyla harika ilişkileri olduğunu düşünüyor ancak araştırmalar tam tersini gösteriyor.

Passgage Content Team

Passgage Content Team

İçerik Başlıkları

Özgeçmiş kontrol platformu Checkr.com tarafından geçtiğimiz Kasım ayında yapılan bir ankete göre, her 10 çalışandan neredeyse 4’ü yöneticilerin ruh sağlığı konusunda “zayıf ile çok zayıf” bir iş yaptıklarına inanırken, her 10 yöneticiden yaklaşık 6’sı “iyi ile çok iyi” bir iş çıkardıklarını düşünüyor.

Ayrıca aynı araştırma, yöneticilerin doğrudan sorumlulukları dahilinde olan kişilerle ilişkilerini nasıl algıladıkları konusunda da bir tutarsızlık olduğunu ortaya koyuyor. Yöneticilerin %70’inden fazlası çalışanlarla iyi ilişkilere ve açık iletişime sahip olduklarını söylerken, çalışanların yalnızca %58’i bu görüşe katılıyor. Buna ek olarak, yöneticilerin yarısından fazlası, sadece işin yapılmasını sağlamak yerine çalışanlarının mesleki gelişimini gerçekten önemsediklerini söylerken, çalışanların sadece üçte birinden biraz fazlası durumun böyle olduğuna inanıyor.

Araştırmacılar, “Destekleyici bir çalışma ortamını teşvik etmek için yöneticiler şeffaf iletişim kanallarını geliştirebilir, beceri geliştirme fırsatlarını teşvik edebilir ve ekiplerinin refahına öncelik verebilirler” önerisinde bulundu. Buna karşın, “Çalışanlar da yöneticileriyle sürekli öğrenme, uyum sağlama ve açık iletişime aktif olarak katılabilirler” önerisini de eklediler.

Checkr’in bulgularına göre çalışanlar ve yöneticiler bazı konularda hemfikir: Örneğin, pandeminin ardından hızla değişen bir işyeri ile uğraşmak zorunda kalmaktan kaynaklanan tükenmişlik hissi iki tarafı da etkiliyor. Öte yandan, hem yöneticilerin hem de çalışanların neredeyse üçte ikisi (%60) çalışanların aşırı çalıştığını ve çok stresli olduğunu kabul ediyor. Her iki grubun da dörtte üçünden fazlası (yönetici %78; çalışanlar %82) 2024’e doğru daha iyi bir iş yaşamı dengesi ve sınırların son derece önemli olduğu konusunda hemfikir.

Diğer çalışmalar da yöneticilerin tutumlarının çalışanların refahı ve ruh sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu doğrulamakta. Ancak yöneticilerin etkili liderler olmalarını ve kendilerine bağlı çalışanlar üzerinde olumlu etkiler yaratmalarını sağlayan beceriler, özellikle de yeni yöneticilerde mevcut olmayabilir.

Bu durumu düzeltmek için araştırmacılar, yöneticilere verilecek eğitimin ve koçluk yapabilecekleri araçları sağlamanın önemini özellikle vurguluyor. İnsan Kaynakları Yönetiminin temel alanlarından biri olan öğrenme ve geliştirme (L&D) ile ilgili 2023 raporuna göre, eğitim programları role göre uyarlanmalı, departmanın iş hedefleriyle uyumlu olmalı ve hesap verebilirliği teşvik etmeli. Raporda ayrıca, yönetici eğitim programlarının esnekliğe izin verecek şekilde özelleştirilmesi ve yeni yöneticilere becerilerini iş başında uygulama fırsatları sağlanması öneriliyor.

Kaynak:

Hrdive, Managers think they’re better at their jobs than they actually are, survey says

Popüler İçerikler
Bizi Takip Edin
Popüler İçerikler