Passgage logosu tamamen beyaz yazı ve beyaz simgeden oluşuyor
Kadınların eksik istihdam edilme olasılığı daha yüksek.
Bu İçeriği Paylaş

Kadınların eksik istihdam edilme olasılığı daha yüksek.

Passgage Content Team

Passgage Content Team

İçerik Başlıkları

Eksik istihdam üzerine sosyolojik bir araştırma yapan Underemployment Project’in (Eksik İstihdam Projesi) Birleşik Krallık’ta işçi grupları arasında yapılan araştırmasına göre, kadınların eksik istihdamdan etkilenme olasılığı daha yüksek. Bununla birlikte genç çalışanlar, düşük vasıf düzeyine sahip çalışanlar ve etnik azınlıklara mensup kişiler de eksik istihdamdan etkilenen kitleler arasından.

Bu durum, zamana bağlı eksik istihdam (istediklerinden daha az saat çalışan kişiler), becerilere bağlı eksik istihdam (mevcut işlerinin gerektirdiğinden daha vasıflı olan kişiler) ve ücrete bağlı eksik istihdam (yeterli ücret alamayan çalışanlar) için geçerli.

Araştırma projesi ekibi adına konuşan Luis Torres, “Eksik istihdamın çalışanlar ve kuruluşlar üzerinde geniş kapsamlı etkileri var” diyor. HR dergisine konuşan Torres sözlerine şöyle devam ediyor: “Eksik istihdamın yetersiz çalışma saatleri, işyerinde sınırlı beceri kullanımı ve düşük ücretler gibi çok boyutlu bir olgu olarak anlaşılması, İK profesyonellerine İK planlaması, işe alım ve iş tasarımı gibi süreçleri hazırlamak için yeterli araçları sağlamakta. Bu proje, İK liderlerine personeli desteklemeye ve eksik istihdamdan kaynaklanan olumsuz sonuçlarla mücadele etmeye yardımcı olacak kanıta dayalı öneriler sunuyor.”

Araştırma, Ocak 2023’ten itibaren eksik istihdamı inceliyor ve Economic and Social Research Council (ESRC/UKRI) tarafından finanse ediliyor. İlk yılın bulguları geçen ay yayınlandı ancak Underemployment Project (Eksik İstihdam Projesi) Ocak 2026’ya kadar araştırmalarına devam edecek.

Birleşik Krallık’ta erkeklere kıyasla daha fazla sayıda kadın yarı zamanlı çalışıyor ve bu da işsizliğin zamanla ilgili boyutunu anlamamızı sağlayan bir faktör. Bu durum, tam zamanlı iş bulamayan yarı zamanlı çalışanların oranının erkeklerde %20 ila %40 arasında olmasına karşın, kadınlarda yaklaşık %10 ile önemli ölçüde düşük olmasının kanıtı niteliğinde.

Buna ek olarak, Underemployment Project (Eksik İstihdam Projesi) araştırmacıları, eksik istihdamın kadın ağırlıklı mesleklerde daha yaygın olduğunu belirtiyor.

Araştırma ekibine göre, “Underemployment Project’den (Eksik İstihdam Projesi) elde edilen bu ilk bulgular, eksik istihdamı bir bütün olarak ele almak için kullanılarak en uygun göstergeler hakkında çarpıcı sorular ortaya çıkarıyor. İkinci raporumuz, eksik istihdamın boyutlarının nasıl biriktiğini veya birikmediğini ve göstergelerimizle örtüşüp örtüşmediğini anlamamızı sağlayacak.”

Bu yılın sonlarına doğru yürürlüğe girecek olan İşçiler Yasası (Öngörülebilir Hüküm ve Koşullar), eksik istihdamın zamanla ilgili boyutunu hafifletebilir. Yasa, ilgili işçilerin uygunluk kriterlerini karşılamaları koşuluyla, işçilere öngörülebilir bir çalışma düzeni talep etme hakkı tanıyor.

Bağımsız kamu kuruluşu Acas, talepte bulunma ve talepleri ele alma konusunda daha çok rehberlik verme hizmetinin yanı sıra, uygulama kuralları yayınlamaya hazırlanıyor. Peninsula İnsan Kaynakları tavsiye ve danışmanlık direktörü Kate Palmer, “Buna hazırlık olarak İK, mevcut tüm politikaları gözden geçirmeli ve bunları yeni mevzuatla uyumlu hale getirebilmek için ne gibi değişiklikler gerektiğini öngörmelidir” dedi.

Kaynak:

Hrmagazine, “Women are most likely to be underemployed, research finds”

 

Popüler İçerikler
Bizi Takip Edin
Popüler İçerikler