Passgage logosu tamamen beyaz yazı ve beyaz simgeden oluşuyor
Şirket içindeki insan kaynakları operasyonlarını yöneten CHRO’lar tüm organizasyonel seviyelerde yönetimsel karar verme kalitesini artırmalıdır.
Bu İçeriği Paylaş

CHRO Rehberi: Yöneticilerin Etkinliği

Passgage Content Team

Passgage Content Team

İçerik Başlıkları

Pandemi, ekonomik koşullar, teknoloji ve son olarak Z kuşağının iş hayatına girmesi çalışma kültürünü geri döndürülemez bir şekilde değiştirdi. Hem iş tanımlarında hem de insan yönetiminde köklü değişikliklere yol açan bu değişim, kurumların insan kaynakları departmanlarının hiç olmadığı kadar önem kazanmasına sebep oldu. Artık iş dünyasının karmaşık dokusunda, şirketlerin başarısını belirleyen faktörlerin başında insan kaynakları var. Bu stratejilerin şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlenen kişi ise CHRO, yani Chief Human Resources Officer. Peki, CHRO nedir ve bu unvan taşıyan liderin temel sorumlulukları nelerdir?

CHRO’nun Temel Sorumlulukları

CHRO, şirket içindeki insan kaynakları operasyonlarını yöneten bir liderdir. Bu sebeple Günümüzde CHRO’ların temel sorumluluklarını işe alım, ücretlendirme ve performans takibi olarak sınırlandırmak gerçekçi bir yaklaşım değil. CHRO’ların temel sorumluluğu ve amacı, tüm organizasyonel seviyelerde yönetimsel karar verme kalitesini artırmaktır. Bu sebeple iyi bir CHRO’nun kurumlarının ihtiyaçlarını belirlemeyebilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan yetenekleri yönetebilmesi ve kuruluşlarının dijitalleşme süreçlerine öncülük etmesi gerekmektedir. CHRO’nun görevini aynı zamanda, şirket kültürünü oluşturma ve sürdürme, liderlik gelişimi, çatışma çözümü gibi konularda da etkili bir rol oynamak olarak da detaylandırabilriz.

İş Dünyasında CHRO’nun Önemi

Günümüzde, iş dünyası giderek daha karmaşık hale geliyor ve şirketlerin sürdürülebilir bir başarı elde etmeleri için etkili insan kaynakları yönetimi şart. İşte bu noktada, CHRO’nun rolü kritik bir öneme sahip. CHRO, sadece insan kaynakları işlevlerini yönetmekle kalmaz, aynı zamanda stratejik bir lider olarak organizasyonun genel başarısına katkı sağlar. Uber, Binary Capital, Google ve SoFi gibi şirketlerde yaşanan insan kaynakları krizleri, şiddet mağdurlarını etkilemenin ötesinde, her şirketin marka imajını, yetenek çekme ve elde etme kapasitesini olumsuz etkiledi. Bu tür toksik olaylar elbette suçlananların sorumluluğu olsa da daha stratejik ve iyi yetkilendirilmiş bir CHRO ile krize dönüşmeden engellenebilirdi.

Pandemi, ekonomik koşullar, teknoloji ve son olarak Z kuşağının iş hayatına girmesi çalışma kültürünü geri döndürülemez bir şekilde değiştirdi. Hem iş tanımlarında hem de insan yönetiminde köklü değişikliklere yol açan bu değişim, kurumların insan kaynakları departmanlarının hiç olmadığı kadar önem kazanmasına sebep oldu. Artık iş dünyasının karmaşık dokusunda, şirketlerin başarısını belirleyen faktörlerin başında insan kaynakları var. Bu stratejilerin şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlenen kişi ise CHRO, yani Chief Human Resources Officer. Peki, CHRO nedir ve bu unvan taşıyan liderin temel sorumlulukları nelerdir? CHRO'nun Temel Sorumlulukları CHRO, şirket içindeki insan kaynakları operasyonlarını yöneten bir liderdir. Bu sebeple Günümüzde CHRO'ların temel sorumluluklarını işe alım, ücretlendirme ve performans takibi olarak sınırlandırmak gerçekçi bir yaklaşım değil. CHRO’ların temel sorumluluğu ve amacı, tüm organizasyonel seviyelerde yönetimsel karar verme kalitesini artırmaktır. Bu sebeple iyi bir CHRO’nun kurumlarının ihtiyaçlarını belirlemeyebilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan yetenekleri yönetebilmesi ve kuruluşlarının dijitalleşme süreçlerine öncülük etmesi gerekmektedir. CHRO’nun görevini aynı zamanda, şirket kültürünü oluşturma ve sürdürme, liderlik gelişimi, çatışma çözümü gibi konularda da etkili bir rol oynamak olarak da detaylandırabilriz. İş Dünyasında CHRO'nun Önemi Günümüzde, iş dünyası giderek daha karmaşık hale geliyor ve şirketlerin sürdürülebilir bir başarı elde etmeleri için etkili insan kaynakları yönetimi şart. İşte bu noktada, CHRO'nun rolü kritik bir öneme sahip. CHRO, sadece insan kaynakları işlevlerini yönetmekle kalmaz, aynı zamanda stratejik bir lider olarak organizasyonun genel başarısına katkı sağlar. Uber, Binary Capital, Google ve SoFi gibi şirketlerde yaşanan insan kaynakları krizleri, şiddet mağdurlarını etkilemenin ötesinde, her şirketin marka imajını, yetenek çekme ve elde etme kapasitesini olumsuz etkiledi. Bu tür toksik olaylar elbette suçlananların sorumluluğu olsa da daha stratejik ve iyi yetkilendirilmiş bir CHRO ile krize dönüşmeden engellenebilirdi.

Chief Human Resources Officer’ın Kurumdaki Rolü

Strateji üretmenin ve uygulamanın ötesinde CHRO, kuruma özgü bir kültür yaratır.  İş stratejilerini kurum kültürüyle entegre etme becerisi, CHRO’yu organizasyonun başarı yolculuğunda vazgeçilmez kılar. Çünkü stratejilerdense kurum kültürü inşa etmek, çalışanları daha iyisini yapmak için motive ederek şirketi başarıya taşır. İnsan kaynakları Peter Drucker bu durumu “Kültür, stratejiyi kahvaltı niyetine yer” cümlesiyle özetler. Günümüzün başarılı ve ileriye dönük kuruluşlarındaki CHRO’lar, üst düzey yöneticilerin üyeleri olarak yalnızca İK departmanının günlük operasyonlarına odaklanamaz. Ayrıca yönetim ekibinin yanı sıra yönetim kurulu ve hissedarlara da üst düzey iş rehberliği ve liderlik sağlar. Harvard Business Review CHRO’nun dönüşümü üzerine yaptığı inceleme yazısında CHRO’nun halihazırda alınmış kararların uygulanmasında görev alan destek oyuncu olarak görülmek yerine kurumsal karar alma sürecinde merkezi bir role sahip olmasının şirketi başarıya taşıyan adımlardan biri olduğunu belirtiyor.

CHRO’nun Yetkinlikleri ve Becerileri

Organizasyonun kalbi olan CHRO’nun etkin olabilmesi için çeşitli yetkinliklere ve becerilere sahip olması gerekir. Bu yetkinlikler arasında liderlik, iletişim becerileri, stratejik düşünme yeteneği, değişim yönetimi, kriz yönetimi ve yaratıcılık bulunur. Aynı zamanda, güçlü bir ahlaki pusula ve etik değerlere sahip olmak da CHRO’nun uzun vadeli başarısı için önemlidir.

Yani CHRO’nun yetenekleri onun bir iş uzmanı olacağı şekilde gelişmelidir. Teknolojiye ve değişen koşullara ayak uydurması; kuruluşları ve iş gücü üzerinde büyük etkileri olacak yeni ortaya çıkan trendleri anlaması ve önceden strateji geliştirmesi gereklidir. Bu sebeple CHRO’nun araştırmayı ve öğrenmeyi sevmesi, iletişim ve insan odaklı olması da onu başarıya taşıyan özelliklerdendir.

Güçlü şirketlerin arkasında güçlü çalışanlar, güçlü çalışanların arkasında ise güçlü insan kaynakları var. İnsan kaynaklarını güçlendirmeyi misyon edinen Passgage, artan ve değişen iş yüküne karşı sunduğu dijital çözümler ile CHRO’nun zamanını ve enerjisini değer üreten işlere ayırmasına yardımcı oluyor. Tek platformda sunduğu zaman yönetimi, performans takibi ve çalışan bağlılığı modülleri ile siz de kurumunuzu Passgage ile güçlendirin.

Haydi Tanışalım!

Popüler İçerikler
Bizi Takip Edin
Popüler İçerikler